szpital_andrychow

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

W ramach naszej parafii znajduje się „Wojewódzki Szpital Psychiatryczny”
Adres pocztowy : 34-120 Andrychów, ul. Dąbrowskiego 19
Telefon: 33 875 24 46

Adres internetowy : http://www.szpital.info.pl

Kaplica

Na terenie szpitala znajduje się kaplica, w której posługę pełnią kapłani z parafii Św. Macieja w Andrychowie, jak również nadzwyczajni szafarze.

W ciągu roku Msze Święte odprawiane są w niedziele o godz. 10:00

bursa

Komunia Święta dla chorych

W naszej parafii jest możliwość udzielania Komunii Świętej dla chorych w ich domach.

Raz w miesiącu (pierwsza sobota miesiąca) księża odwiedzają chorych w ich domach.
W pozostałe tygodnie, w niedziele, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej odwiedzają również chorych z Panem Jezusem.

Wszystkich chętnych chorych, którzy chcą skorzystać z tej posługi prosimy zgłaszać w zakrystii naszej Parafii.

Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej w naszej parafii są Panowie : Witold Kiełczewski, Marek Rusinek, Rafał Janosz, Piotr Janeczko.

komunia

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej to osoby świeckie, uprawnione do udzielania Komunii św. Najczęściej z posługą taką udają się do chorych, ale w razie potrzeby mogą udzielać Komunii św. w kościele – np. w czasie większych uroczystości w parafii lub Mszy św. niedzielnych. I tu nie chodzi o to, aby wyręczać księży w czasie Mszy św. czy wręcz ich zastąpić. Oni są nadzwyczajnymi szafarzami, czyli tymi, którzy pomagają.

Szafarzy mianuje biskup diecezji po specjalnym kursie przygotowawczym. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., mogą być mężczyźni w wieku od 35 lat. Wymagana jest dojrzałość w wierze: „zdrowa pobożność eucharystyczna i intensywne życie sakramentalne, wzorowe życie moralne, aktywne uczestniczenie w życiu parafialnym, poważanie duchowieństwa i wiernych, sprawność fizyczna i psychiczna, otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów zwłaszcza z osobami chorymi i w podeszłym wieku”.

W Polsce godność taka ustanawiana jest od 1990 r., a możliwość taką wprowadził Sobór Watykański II.

chora

Przebieg wizyty Nadzwyczajnego Szafarza w domu chorego:

Szafarz wspólnie z chorym i/lub rodziną chorego odprawia krótkie nabożeństwo:

  • Obrzęd wstępny (modlitwa lub pieśń na powitanie Najświętszego Sakramentu)
  • Akt Pokuty
  • Liturgia Słowa Bożego (odczytanie fragmentu z Pisma Świętego)
  • Modlitwa Powszechna (modlitwa za kościół, za chorych)
  • Komunia Święta
  • Dziękczynienie

Najczęściej wizyta w domu chorego trwa do 15 minut. Gdy stan zdrowia chorego nie pozwala na tak długi udział stosuje się obrzęd skrócony.

Za swoje wizyty Nadzwyczajni Szafarze nie przyjmują żadnych opłat.

Św. Jan Paweł II o posłudze Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej („Dies Domini”):

Dla tych jednak, którzy z różnych przyczyn zewnętrznych nie mogą uczestniczyć w Eucharystii i są tym samym zwolnieni z obowiązku niedzielnego, transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenną pomoc, zwłaszcza jeśli towarzyszy jej ofiarna posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy przynoszą ją chorym, a wraz z nią pozdrowienie i solidarność całej wspólnoty. W ten sposób również ci wierni mogą korzystać z obfitych owoców niedzielnej Mszy św. oraz przeżywać niedzielę jako prawdziwy «dzień Pański» i «dzień Kościoła»”. Niech te słowa będą zachętą dla chorych i starszych parafian, by korzystali z naszej posługi, nie tylko w pierwsze soboty miesiąca.