Czy Jan Paweł II potępiał Komunię św. na rękę?

Drodzy Parafianie i odwiedzający naszą stronę internetową! W związku z rozpowszechnianiem, również w naszej Parafii, rzekomej homilii Jana Pawła II z 1 marca 1989 r., w której Papież krytykuję przyjmowanie Komunii św. na rękę, zachęcamy do lektury wywiadu z ks. Pawłem Ptasznikiem, Szefem Sekcji Polsko-Słowiańskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej oraz homilii Jana Pawła II.

Tekst wywiadu : https://www.ekai.pl/ks-pawel-ptasznik-tekst-opublikowany-przez-fronde-nie-jest-homilia-jana-pawla-ii/

Tekst homilii : https://www.ekai.pl/dokumenty/homilia-sw-jana-pawla-ii-z-rzymskiej-parafii-najsw-imienia-maryi-1-marca-1987/