Przeżywamy drugą Niedzielę Adwentu. Za nami już pierwsze poranne Roraty, pierwsze zamyślenia adwentowe. Ten czas jest nam dany ku refleksji, pewnemu zatrzymaniu się.  Pragniemy na nowo rozpalić w sobie świadomość chrześcijańskiej prawdy o powtórnym przyjściu Chrystusa. Święty Jan Chrzciciel kieruje do nas orędzie: Prostujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Przygotować drogę dla Pana - to w praktyce oznacza, że mamy pozwolić przyjść do nas Temu, który pragnie być blisko człowieka…

DZISIEJSZY PORZĄDEK NABOŻEŃSTW:

 • Godzinki - 6.00. Msze św.: 6.30 roratnia, 8.00, 9.30 - w intencji Ojczyzny w 42. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego, następnie o godz. 11.00, 12.30, 14.00, 18.00, 19.30.
 • Dzisiaj przy wejściu do plebanii rozprowadzane są poświęcone opłatki wigilijne oraz kalendarze parafialne. Ofiary składane przy ich nabyciu będą przekazane na pokrycie kosztów wyposażenia naszej świątyni i inne potrzeby parafii. Można też nabyć świece wigilijne „Caritas”, które są darem pomocy dla potrzebujących w naszej parafii. Opiekę nad tymi dziełami adwentowymi prowadzą wspólnoty parafialne. Szczególnie zachęcamy do nabycia kalendarza parafialnego.
 • W dzisiejszą niedzielę przypada Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Specjalną zbiórką do puszek wspieramy Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • Dziś od godz. 10.00 do 15.00 odbędzie się spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Andrychów. Organizatorzy zapraszają.
 • Dzisiaj o godz. 16.00 przedświąteczne spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.

SPRAWY DUSZPASTERSKIE

 1. Świąteczne odwiedziny chorych – szczególnie tych, których księża nie odwiedzają w pierwsze soboty, odbędą się w sobotę 16 grudnia od godz. 10.00. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii.
 2. 2. Spowiedź przygotowująca nas do świąt Bożego Narodzenia trwa przez cały Adwent podczas Mszy św., od godz. 17.30 do 18.30 oraz do 16 grudnia od godz. 15.30 do 16.30 w stałym konfesjonale. Od 17 grudnia do zakończenia ferii zimowych będzie przerwa w funkcjonowaniu stałego konfesjonału. Nie będzie spowiedzi adwentowej ogólnej w jednym dniu.
 3. W środę, 13 grudnia w kryptach pod plebanią o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie młodzieży bierzmowanej z animatorami.
 4. W czwartek, 14 grudnia po Mszy św. o godz. 18.00 rozpocznie się Wieczór Uwielbienia. Serdecznie zapraszamy!
 5. W piątek, 15 grudnia oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu z racji trzeciego piątku miesiąca.
 6. W nadchodzących dniach Adwentu rozpoczną się spotkania opłatkowe: w czwartek, 21 grudniach wspólnota Przystań Nadziei spotka się o godz. 16.00 w salce u sióstr. W piątek, 22 grudnia o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie przedświąteczne dla scholi, ministrantów i Dzieci Bożych a o godz. 19.00 dla Kościoła Młodych i Młodzieży Oazowej.
 7. Zachęcamy do lektury naszej gazetki parafialnej. Zamieszczamy bardzo ważne teksty społeczne. Publikujemy cały program wizyty duszpasterskiej – Kolędy. Prosimy jednocześnie, by biorąc tygodnik pamiętać o złożeniu ofiary. Gazeta utrzymuje się wyłącznie z ofiar składanych do dwóch konkretnych puszek w kościele oraz w kiosku Emaus. Nie ma innych źródeł jej finansowania.