Dziś trzydziesta niedziela zwykła w roku liturgicznym. We wspólnocie Kościoła obchodzona jest jako Niedziela Misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny. Naszą modlitwą wspieramy dziś wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich, wypraszamy im Bożą pomoc w trudzie głoszenia Ewangelii. Światowy Dzień Misyjny to także okazja do modlitwy o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny. Dziś także wspieramy Papieskie Dzieła Misyjne naszymi ofiarami. Za każdy gest dobroci wobec misjonarzy składamy serdeczne Bóg zapłać!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ:

  • Nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 17.30.
  • Dzisiaj przyjmujemy na wypominki w zakrystii.
  • Dzisiaj po Mszach św. nasze siostry rozprowadzają kalendarze misyjne. Ofiary zostaną przekazane na ośrodki misyjne w Afryce.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

- w środę, 26 października – wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej,  współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,

- w piątek, 28 października – święto świętych Szymona i Judy Tadeusza, apostołów, świadków życia Jezusa, głosicieli  prawdy o Jego śmierci i zmartwychwstaniu.

SPRAWY DUSZPASTERSKIE

  1. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. W tygodniu zapraszamy do świątyni na nabożeństwo różańcowe na godz. 17.15. Tych, którzy z różnych względów nie mogą przybyć na wspólną modlitwę, zachęcamy do odmawiania różańca w domu.
  2. W środę zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i cotygodniowe nabożeństwo do Królowej Różańca Świętego, Pani Andrychowskiej.
  3. Zachęcamy do spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych w nadchodzącym tygodniu w stałym konfesjonale w godz. 15.30 do 16.30 i od 17.30 do 18.30 oraz podczas wszystkich Mszy św. i nabożeństw.
  4. Na wypominki będzie można składać w nadchodzącym czasie także na andrychowskim cmentarzu: w piątek, 28 października w godz. 15.00 – 17.00, w sobotę, 29 października w godz. 9.00 – 17.00, w niedzielę, 30 października w godz. 9.00 – 17.00 i we wtorek w Uroczystość Wszystkich Świętych od 7.30 do 16.00. W wymienionych wyżej dniach młodzież oazowa będzie rozprowadzać znicze, z których dochód przeznaczony jest na rekolekcje wakacyjne i inne inicjatywy młodzieżowe.
  5. W nadchodzący piątek po Mszy o godz. 18.00 rozpocznie się całodobowa modlitwa Jerycha Różańcowego. Serdecznie do niej zapraszamy.
  6. W sobotę, 29 października powracamy w naszej parafii do Mszy św. dla mężczyzn. Na Eucharystię zapraszamy na godz. 19.00. W tym roku ksiądz profesor Tadeusz Dzidek głosić będzie rozważania o ojcostwie. Po Mszy św. krótka konferencja, następnie dzielenie się doświadczeniami w grupach. Zapraszamy wszystkich mężczyzn, którym ojcostwo jest bliskie, którzy chcą w tym powołaniu rozwijać się i uczyć od innych.
  7. Polecamy serdecznie lekturę naszego czasopisma parafialnego. Piszemy m.in. o przygotowaniach do planowanej koronacji obrazu NMP Królowej Różańca Świętego, Pani Andrychowskiej.