UROCZYSTOŚĆ OPUSTOWA KU CZCI

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

Przeżywamy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej doroczną uroczystość odpustową ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Uroczystość ta przypomina nam, że różaniec jest duchowym wieńcem ofiarowanym Maryi. Jest to modlitwa Maryjna, ale ukierunkowana na Chrystusa. Rozważając tajemnice, czyli wydarzenia z życia Chrystusa, zgłębiamy źródła naszego zbawienia.  Abyśmy - godnie mogli uczestniczyć w tej Mszy św., prośmy Boga o zmiłowanie....

DZIŚ PORZĄDEK NABOŻEŃSTW:

Godzinki - 6.00. Msze św. w kościele przed południem: 6.30, 8.00, 9.30 i 11.00 - suma odpustowa pod przewodnictwem ks. bpa. Ordynariusza Romana Pindla. Po sumie uroczysta procesja eucharystyczna do pięciu ołtarzy (nie ma Mszy św. o godz. 12.30.). Popołudniowe Msze św. o godz. 14.00,18.00 i 19.30. Uroczyste nabożeństwo różańcowe z procesją Najświętszego Sakramentu wokół kościoła o godz. 17.15 z modlitwą przy ołtarzu polowym.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

- wtorek, 4 października – Święty Franciszek z Asyżu (1182-1226), założyciel zakonu franciszkańskiego, misjonarz, mistyk;

- środa, 5 października – Święta Faustyna Kowalska (1905-1938), zakonnica, mistyczka, Apostołka Bożego Miłosierdzia;

- w piątek, 7 października przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

SPRAWY DUSZPASTERSKIE:

  1. Nabożeństwa różańcowe w kościele w tygodniu o godz. 17.15. Szczególnie zapraszamy młodzież i dzieci przygotowujące się do sakramentów. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas Kościół obdarzyć. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła. Przy krzyżu na ul. Żwirki i Wigury Różaniec codzienne o godz.17.00.
  2. Czwartek, 6 października, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. Spowiedź od godz. 17.00. O godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem.
  3. Pierwszy piątek miesiąca: spowiedź od godz. 16.00, Msza św. dla dzieci o godz. 17.00 i o godz. 18.00 z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
  4. W nadchodzącą niedzielę, 9 października na Mszę św. o godz. 16.00 zapraszamy rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi.
  5. Dzieci od 4. roku życia zapraszamy do Szkoły Modlitwy dla dzieci jutro, w poniedziałek 3 października do salki przy ul. Pachla 14 na godz. 17.00.
  6. Serdecznie polecamy lekturę gazety parafialnej. W niej m.in. teksty o naszych młodych parafianach, którzy rozpoczęli formację w seminarium duchownym oraz o historii dzisiejszego odpustu.