Peregrynacja obrazu w Parafii Św. Macieja Andrychów

Słowo Księdza Biskupa Romana Pindla, na czas peregrynacji obrazu Matki Boskiej Andrychowskiej.

bisku_roman_pindel
matka_boza
perygrynacja