Trzy Dni – Jedno Wielkie Święto

Boże Narodzenie? Wielkanoc? Te dwie wielkie Uroczystości zwykle bierze się pod uwagę w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Które święto kościelne w całym roku liturgicznym jest najważniejsze? Wspomniane Uroczystości ukazują nam dwie najważniejsze prawdy naszej wiary: Wcielenie Syna Bożego i  Zmartwychwstanie. Jednak największym świętem kościelnym i  szczytem całego roku liturgicznego jest Triduum Paschalne: Trzy Święte Dni, najważniejsze Dni dla każdego chrześcijanina - Jedno Święto.

Triduum Paschalne - Trzy Święte Dni, które jednocześnie stanowią jeden ciąg liturgiczny, rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, punktem kulminacyjnym jest obchód Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończy się II nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W te wielkie dni nie tylko wspominamy, ale i uobecniamy w liturgii dzieło naszego Odkupienia: poprzez Wieczernik - Ogrójec, śmierć na Kalwarii i Grób, do zwycięskiego i chwalebnego Zmartwychwstania. Jest to jedna jedyna Pascha Jezusa Chrystusa - przejście przez śmierć do życia, w której i my dziś uczestniczymy w sposób sakramentalny.

Tyle teorii. Jednak ta teoria ma swoje odzwierciedlenie w wymiarze duchowym. Chcąc właściwie przeżyć tajemnicę Zmartwychwstania naszego Pana, trzeba być obok Niego od Ostatniej Wieczerzy. I nie chodzi tylko o fizyczną obecność, ale nade wszystko duchową, która wyraża się przede wszystkim w stanie łaski uświęcającej. Tymczasem powszechne jest przekonanie, że wystarczy wyspowiadać się przed samą Wielkanocą. Wtedy jednak nie odkryje się bogactwa tych Świętych Dni. Co więcej, nie odkryje się bogactwa Mszy świętej, bo chociaż  Triduum Paschalne obchodzone jest w sposób tak uroczysty tylko raz w roku, to jednak każda Eucharystia jest takim małym Triduum, w czasie której są uobecniane: Ostatnia Wieczerza, Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Bądźmy więc z Chrystusem we wszystkie te Święte Dni, bo nasza obecność będzie dla Niego otuchą i wsparciem.

ks. Wojciech Jamroziński