Wieczór uwielbienia

Zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia. 24 III i 21 IV 2022 roku w Parafii Św. Macieja w Andrychowie.

 

WU.03.2022